Menu

Najnowsze artykuły

Remont a ulepszenie środka trwałego

W szeroko rozumianej księgowości oraz w polskim systemie podatkowym „remont” oraz „ulepszenie środka trwałego” to dwa zupełnie odmienne od siebie pojęcia. Prawidłowe...

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych

Z mocy prawa do prowadzenia ksiąg rachunkowych zobowiązane są wszystkie osoby, których przychód netto wyniósł w ciągu roku rozliczeniowego powyżej 5.110.600 złotych. Jeśli w 2014 roku dany...

Materiały i towary handlowe w PKPR

Księga przychodów i rozchodów musi być prowadzona ze szczególną starannością, zawarte w niej informacje są bowiem jednymi z najważniejszych dla sposobu oceny firmy. Trudno zatem dziwić...